Title Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai
Authors Ona Monkevičienė
Emilija Alma Sakadolskis
Ramutė Teresė Bruzgelevičienė
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
Vilija Salienė
Nijolė Toleikytė
Nijolė Cibulskaitė
Aušra Žemgulienė
Dalia Survutaitė
Snieguolė Vaičekauskienė
Irena Zaleskienė
Jūratė Rubavičienė
Liutauras Degėsys
Vida Kazragytė
Henrika Šečkuvienė
Birutė Banevičiūtė
Publication date 2014
E. documents Download